EPC-C34
Przekaźnik czasowy cykliczny, 4 kanałowy. Po włączeniu zasilania następuje cykliczne załączanie według niezależnie ustawionych czasów pracy dla poszczególnych kanałów.
Wygodne duże gałki ułatwiająca regulację.

Skale regulacji czasu obejmują 1-12 jednostek objętych w zależności od wersji wykonania jednym z oferowanych mnożników:
x0,25 sek, x0,5 sek, x1 sek, x2 sek, x5 sek, x10 sek, x20 sek, x1 min, x2 min, x5 min, x10 min, x20 min, x1 godz.
Mnożniki dobrane dla poszczególnych kanałów mogą być różne od siebie.

Typowe napięcie zasilania 230V/50Hz, na życzenie 12V AC/DC, 24V AC/DC oraz 110V/50Hz.
Maksymalne obciążenie styków roboczych 4 x 10A/250V AC dla obciążeń o charakterze rezystancyjnym lub 4 x 4A/250V AC dla obciążeń o charakterze indukcyjnym.
Styki robocze - wolnopotencjałowe.
Szerokość obudowy: 6 modułów.
 

Pobierz dokumentację   Pobierz

Zapytaj   e-mail